Sport

Vi vill att våra elever ska vara världsmedborgare med öppna sinnen, skarpa hjärnor och stora hjärtan. Redo att spela en viktig roll i sitt eget liv och andras. På Backeboskolan arbetar vi med varierad undervisning. Att jobba praktiskt och låta alla sinnen vara med hjälper hjärnan att befästa fakta och förmågor. Det väcker också nyfikenhet och lust att lära.I arbetet med Backebo-Blaskan utvecklar eleverna kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Det bidrar till att våra elever öppnar sina sinnen, skärper sina hjärnor och fyller sina hjärtan!