SKOLTJUVAR!

En säker källa har berättat om en närbelägen skola som har utsatts för en del stölder. Hon har själv blivit av med 500 kronor och hennes kollega har också blivit av med 500. Tjuven eller tjuvarna tog också en fritidskassa med ungefär 2500 kronor i. Pengarna stals från ett låst personalrum som kräver nyckel för inpassering. Jag tycker att det är fel av folk för nu är hon väldigt försiktig och låser alltid in sin väska och lämnar aldrig den annars. Fritids kassan skulle ju gå till leksaker mm det är så respektlöst. Stölderna är polisanmälda men utan agerande av polis.

Bilden är hämtad från Google och får användas