Om

Backebo-Blaskan är Backeboskolans skoltidningsprojekt, där eleverna i åk 4-6 är redaktörer och lokaljournalister tillsammans med mig, Angela Djurfelter, som är chefsredaktör under Elevens val.

Inom Elevens val ska eleverna ges möjlighet att själva välja ett eller flera ämnen att fördjupa och bredda sina kunskaper i och genom detta skoltidningsprojekt så ges eleverna möjlighet att fritt välja ämne och fördjupningsområde inom skolämnenas ramar trots att det endast är en pedagog som håller i de lektionerna.

Upphovsrätt & källkritik
Upphovsrätt och källor går vi igenom under såväl bildlektionerna som under Elevens val, det kommer naturligt in i sökandet efter bilder och texter på nätet när eleverna skriver sina artiklar för Backebo-Blaskan och vi använder oss givetvis av materialet som Webbstjärnan och iiS tillhandahåller i det arbetet. Men genomför även temapass kring upphovrätt med lektionsmaterial från mediekompass.se.
Eleverna tar egna foton och hämtar en del bilder från Googles bildsökning. Detta efter att de har lärt sig att göra en avancerad sökning bland bilder där de endast sparar och lägger ut bilder som under verktyget användarrättigheter uppges får användas.

Den pedagogiska kopplingen
Skolverket skriver att ämneslärarna ska utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven när betygen ska sättas. Det innebär att när lärarna på Backeboskolan ska sätta betyg i sitt/sina ska hen också beakta kunskaper i ämnet som eleven fått inom ramen för elevens val. Däremot sätts inte något särskilt betyg i elevens val.

Under arbetets gång tränar de sin förmåga att kommunicera skriftligt och anpassa sina text efter typiska språkligt drag i t.ex. reportage och notiser,  att använda grundläggande regler för stavning samt att kombinera text och bild för att förstärka budskapet. Vilket allt ingår i kursplanen för Svenska. De övar sig även i att undersöka elevnära samhällsfrågor ur sitt perspektiv genom att beskriva samband med underbyggda resonemang, samt att söka information om samhället genom att använda olika källor och att föra resonemang om informationens och källornas användbarhet, vilket de har krav på sig att kunna i Samhällskunskapen. På det så lär de sig väldigt mycket genom de fördjupningar de gör genom att skriva om ett ämne de intresserar sig för och som samtidigt är förenlig med kursplanen och kunskapskraven i det aktuella ämnet.

Instagram och Facebook
Alla lärare samt fritids har ett har ett Instagram-konto. Vi använder Instagram som en kanal för snabb och enkel dokumentation som dessutom gör elevernas slöjdarbeten synliga för omvärlden. Följare måste godkännas och kontot är låst med lösenord som endast ansvarig lärare har tillgång till. Vår tanke är att andra ska få ta del av det vi gör på våra lektioner men vi vill också visa hur Backeboskolan arbetar tematiskt och med Levande Verkstadsinspirerat.

Varför ska vi vinna?
Vi anser att vi ska vinna för att vi på Backeboskolan aktivt arbetar med implementeringen av de styrdokumentsförändringar om Digital kompetens som ska tillämpas 1 juli 2018.

Förändringarna handlar om att stärka elevernas förmåga att använda, förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt, att stärka deras förmåga att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Genom att göra eleverna till journalister och redaktörer för Backebo-Blaskan så har vi på ett lustfyllt och kreativt sätt fört in dessa utvecklingsområden under ett och samma tak.

Alla lärare är engagerade och eleverna delar med sig av sina arbeten i flera olika ämnen när de skriver sina reportage, nyhetsreportage, noveller mm. De lär sig om källkritik i sökandet av nyheter att skriva om, om användarrättigheter kring bild och ljud när de redigerar sina inlägg, lär sig använda green screen och redigera film i appen Green Screen och i iMovie, de lär sig göra spel i Scratch och frågesporter i Kahoot, och de lär sig hantera hemsidan genom att logga in på sina egna konton och göra sina egna inlägg.

Men vi ska framför allt vinna för att våra elever arbetar så intensivt, och med ett så genuint intresse att de givetvis skulle bli väldigt glada över att belönas för sin insats och utveckling!

Vi hoppas att ni följer oss!