Nyheter

Vi vill att våra elever ska vara världsmedborgare med öppna sinnen, skarpa hjärnor och stora hjärtan. Redo att spela en viktig roll i sitt eget liv och andras. Att ta del av och rapportera nyheter, lokala, inrikes, utrikes och vetenskapliga är ett steg på vägen att uppfylla denna vilja. Eleverna läs sig i arbetet med Backebo-Blaskan mycket om samhället. Eleverna arbetar brett och med många olika ämnen. Och de tränas att att sätta sig in i saker de inte kände till på morgonen samma dag. För det arbetet  krävs just öppna sinnen, skarpa hjärnor och stora hjärtan!