Nöje

Vi vill att våra elever ska vara världsmedborgare med öppna sinnen, skarpa hjärnor och stora hjärtan. Redo att spela en viktig roll i sitt eget liv och andras.

Humor är förmågan hos människor, saker eller situationer att framkalla glädjekänslor. För att uppfatta det roliga i en situation krävs ett ”sinne för humor”, något som alla människor har, men det finns många olika individuellt styrda faktorer som avgör om en enskild person finner en specifik händelse rolig. Bland de mest avgörande variablerna finns geografisk plats, kultur, mognadsnivå, utbildningsnivå, och kontext. Barn föredrar generellt sett fysisk humor, såsom ”slapstick” medan satir kräver en djupare förståelse för det som humorn riktar sig mot, ofta samhällskritik, och därför ofta kräver en mer vuxen publik. Wikipedia/Humor

Att utveckla sitt sinne för humor är en del i att bli en världsmedborgare med öppna sinnen, skarpa hjärnor och stora hjärtan!