Kultur

Vi vill att våra elever ska vara världsmedborgare med öppna sinnen, skarpa hjärnor och stora hjärtan. Redo att spela en viktig roll i sitt eget liv och andras.  Vi på Backeboskolan arbetar därför med en pedagogik som bygger på ett kreativt arbetssätt och en viktigt del i detta är  gestaltande uttryckssätt. Att gestalta och leva sig in i något ger en personlig koppling. Det man känt något för både minns och förstår man bättre. Bild, drama, musik och dans är därför viktiga verktyg i lärandet.
När eleverna tar del av professionell och kvalitativ konst och kultur, så vidgas deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. Och i och med det så de inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst. Det om något bidrar till deras utveckling som världsmedborgare med öppna sinnen, skarpa hjärnor och stora hjärtan!