Krönikor

Vi vill att våra elever ska vara världsmedborgare med öppna sinnen, skarpa hjärnor och stora hjärtan. Redo att spela en viktig roll i sitt eget liv och andras.
”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.” Lgr 11
Genom att skriva krönikor så utvecklar eleverna sin språkliga förmåga vilket bidrar till deras utveckling som världsmedborgare med öppna sinna, skarpa hjärnor och stora hjärtan!