Vad tycker eleverna på Backeboskolan om vår skola?

Foto på Backeboskolan av Angela

Vi har intervjuat en elev från varje klass på Backeboskolan om vad de tycker om vår skola.

Vi började med att fråga en elev från förskoleklassen; Hur är skolan enligt dig?
Hen svarade att hen ansåg att hen har bra kompisar och att det är bra mat.
En elev i klass 1 svarade;
-Den är bra för att det har ett stort skolområde. Medan en tvåa sa;
-Jag har många kompisar här. Jag tycker det är bra. I årskurs tre sa en elev att hen ansåg att skolan är okej för att det finns många saker att leka med. Medan en fyra tycker att skolan är bra som det är.
En i åk 5 tycker att skolan är rolig men hen tycker också att skolan är tråkig
Hur är klassrummen?

-Bra, jag tycker verkligen om klassrummen för att man har mycket plats att göra i  klassrummen, sa eleven i förskoleklassen.
-Dom är väldigt stora men dom har väldigt lite luft, måste nog öppna fönsterna. tycker eleven från åk 1.
-Dom är alldeles för högljudda för ljudet studsar från väg till väg så det låter super högt. säger eleven från åk 2.
-Dom är perfekta för dom är stora och allting är sorterat i rett ordning, kommenterar eleven från åk 3
-Jag tycker visa klassrum är små, kommenterade eleven från åk 4.
– Toan är äcklig, den stinker också, säger eleven från åk 5.

av Benjamin och Liam