Internets historia

Början av internet skapades i slutet av 1960-talet. För att minska datorsystems sårbarhet så byggdes ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) mellan några universitet i USA på uppdrag av försvaret. 1969 stod ARPANET klart. Det första e-postmeddelandet via ARPANET sickades 1971 mellan två datorer sida vid sida. Det skulle stå log in, men datorn hann bara skicka l och o innan den kraschade.

Varför? ARPANET skapades för att man skulle kunna ha information på flera datorer, och alla datorer skulle kunna kommunicera med varandra. Och om en dator kraschar skulle inte alla göra det.

 Källa: Rickard berättar

Logg av det första meddelande som skickades på ARPANET 29 oktober 1969.

På 1970-talet växte ARPANET så att det överallt i USA förenade forskningsanstalter och laboratorier.
1980 blev IP USA:s försvarsministeriums officiella standard. Även ARPANET övergick till att använda det den 1 januari 1983, varmed det blev en central del av Internet.

Internets historia i Sverige
1984 kan det anses att internets historia i Sverige ha inlett, då ett svenskt nät första gången blev uppkopplat i Sverige. Dock hade vissa högskolor och universitet redan tidigare dataförbindelser via modem och UUCP till den europiska delen av internet.

World Wide Web (WWW)
Engelsmannen Tim Berners-Lee uppfann WWW år 1990. 20 december 1990 skapades den första webbplatsen med adressen http://info.cern.ch/ och 6 augusti 1991 publicerades den för allmänheten.

Källor: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/internet https://sv.wikipedia.org/wiki/ARPANET   https://sv.wikipedia.org/wiki/Internets_historia https://sv.wikipedia.org/wiki/Internets_historia_i_Sverige https://sv.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web#Historia