Clickbait och Fake news!

Idag pratar vi om fenomenen ”Clickbait” och Fake News.

”Clickbait” och ”Fake News”– termer som är kända för många, även eleverna på Backeboskolan. Vi ser dem ofta när vi skrollar i vårt flöde på sociala medier, rubriker som ”Du Anar Inte Vad Som Händer Sedan” eller ”Du Kommer Inte Tro”. Målet är att locka till sig så många ”klickare” som möjligt.

En lockande rubrik ger sändaren de besökare som de behöver för att skapa mer visningar av reklaminnehållet på sidan – och ger dem mer pengar. Fake News är en sorts bluff eller medvetet spridande av felaktigt information, antingen via så kallade traditionella nyheter eller via sociala medier med avsikten att vilseleda i politiskt eller ekonomiskt syfte.

Eleverna har fått i uppgift att fundera på en ”stor” händelse i sina liv, det kan vara något som varit läskigt, exalterande, spännande, kul eller extremt tråkigt. De ska sedan skriva en artikel om händelsen som sedan publiceras med en storslagen ”cklickbait-rubrik”.